Koulutuksen tavoite:

 • Ymmärtää ratkais- ja voimavarakeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
 • On tutustunut terapiatyön eri suuntausten tunnusomaisiin piirteisiin
 • On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
 • Tuntee ratkaisu- ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset ja kognitiiviset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
 • Osaa soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisen sekä kognitiivisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
 • Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisu- ja voimavarakeskeiset sekä kognitiiviset menetelmät
 • Osaa soveltaa yllä mainittuja työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
 • On perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Koulutuksen lähipäivät, videovälitteisesti, 24 kpl:

7-8.9.22/ 13-14.9.22/ 10-11.10.22/ 17-18.10.22/ 23-24.11.22/ 14.12.22/ 30-31.1.23/ 20-21.2.23/ 6-7.3.23/ 4-5.4.23/ 3-4.5.23/ 22-23.5.23/ 30-31.8.23

Koulutuksen rakenne

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapeutti koulutus kestää kolme lukukautta. Lähiopetus toteutetaan laadukkaasti videovälitteisesti, jolloin siihen voi osallistua etänä.

 • lähiopetuspäivät (25 kpl)
 • oppimistehtävät oppimisalustalla verkossa
 • pienryhmätapaamiset n. kerran kuussa
 • kirjallisuuteen ja artikkeleihin perehtyminen ja sen reflektointia (n. 2500 sivua)
 • Työnohjattua itsenäistä asiakastyön harjoittelua lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
 • kehittämistehtävä/ päättötyöKoulutuspäivät, videovälitteisesti: 

22-23.2.23/ 6-7.3.23/ 11-12.4.23/ 22-23.5.23/ 30-31.8.23/ 18-19.9.23/ 16-17.10.23/ 13-14.11.23/ 16-17.1.2024/ 12-13.2.24/ 18-19.3.24/ 15-16.4.24


Koulutuksen tavoite:

 • Ymmärtää ratkais- ja voimavarakeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
 • On tutustunut terapiatyön eri suuntausten tunnusomaisiin piirteisiin
 • On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
 • Tuntee ratkaisu- ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset ja kognitiiviset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
 • Osaa soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisen sekä kognitiivisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
 • Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisu- ja voimavarakeskeiset sekä kognitiiviset menetelmät
 • Osaa soveltaa yllä mainittuja työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
 • On perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä