Koulutuksen pääpaino on terapeuttisten luontokokemusten etsimisessä ja kokemisessa käytännössä. Kokemuksia jäsennetään teoreettisesti siten, että koulutuksen päätyttyä terapeuttinen luonto-ohjaaja osaa selittää ja perustella tieteelliseen tutkimukseen viitaten luontoelementtien terapeuttisen vaikuttavuuden taustalla olevia tekijöitä.

Ympäristö- ja ekopsykologian teoriaopinnot 15 op
Käytännön opintojaksot 10 op
Luonnonlääketieteen perusteet 5 op
Koulutuksen lähipäivät, teoria 12, leirit 4 vkonloppua:


24-26.3.23/ 19.4.23/ 8-9.5.23/  14-15.8.23/ 8-10.9.23/ 6.11.23/ 24.1.24/ 26.2.24/ 25.3.24/ 29.4.24/ 27.5.24/ 7-9.6.24/ 15.8.24/ 23-25.8.24


Koulutuksen pääpaino on terapeuttisten luontokokemusten etsimisessä ja kokemisessa käytännössä. Kokemuksia jäsennetään teoreettisesti siten, että koulutuksen päätyttyä terapeuttinen luonto-ohjaaja osaa selittää ja perustella tieteelliseen tutkimukseen viitaten luontoelementtien terapeuttisen vaikuttavuuden taustalla olevia tekijöitä.

Koulutuksen lähipäivät:

19-21.8.22/ 7.9.22/ 24.10.22/30.11.22/ 19.12.22/ 16.1.23/ 17-19.2.23/ 13-14.3.23/ 3.4.23/ 8-9.5.23/ 9-11.6.23/ 14-15.8.23/ 25-27.8.23

Koulutuksen pääpaino on terapeuttisten luontokokemusten etsimisessä ja kokemisessa käytännössä. Kokemuksia jäsennetään teoreettisesti siten, että koulutuksen päätyttyä terapeuttinen luonto-ohjaaja osaa selittää ja perustella tieteelliseen tutkimukseen viitaten luontoelementtien terapeuttisen vaikuttavuuden taustalla olevia tekijöitä.