Koulutuksessa läpikäydään neuropsykiatristen häiriöiden kirjoa, sekä ratkaisukeskeisiä toimintatapoja siltä osin, kuin niiden käyttökelpoisuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä neuropsykiatrisesti oireilevien asiakkaiden ohjauksessa, sekä sellaisten ryhmien ohjaamisessa, joissa on neuropsykiatrisesti oireilevien lisäksi muitakin.

Koska voimassaolevissa hoitosuosituksissa ratkaisukeskeisten menetelmien vaikuttavuuden näyttö on niukahkoa, opiskellaan koulutuksessa myös kognitiivisia ja systeemisiä työtapoja, joiden toimivuudesta ja vaikuttavuudesta löytyy vahvempaa tutkimusnäyttöä. Positiivisen psykologian ideoita opiskellaan siten, kuin ne esiintyvät kognitiivisen psykoterapian viitekehyksessä, sillä ainoastaan tälle löytyy tutkimusnäyttöä.


1. Neuropsykiatristen häiriöiden kirjo ja häiriön merkitys käytännössä 

 2. Oikeanlainen tukeminen vs. vääränlainen ongelmia ylläpitävä tukeminen 

 3. Asiakaskeskeisyyden dilemma ja ratkaisut siihen: tilauksen kuulemisestatarpeellisen ja vain tarpeellisen toimittamiseen, joka on useimmiten aivan muutakuin kuultu asiakkaan tilaus. 

 4. Nepsyohjauksen ja valmennuksen käytänteitä varhaiskasvatuksen kontekstiin. 

 5. Kuntouttava työote osana kaikkea neuropsykiatrisesti oireilevan varhaiskasvatustaja hoitoa. 

 6.  ADHD F90.0 voimassaolevat suositukset

 7. Tourette- Autismin kirjo 

 8. Toimivat interventiot riippuen oireen funktiosta 

 9. Oikeanlainen tukeminen vs. vääränlainen ongelmia ylläpitävä tukeminen 

 10. Varhaiskasvatuksen mahdollisuudet tukea.

1.     lähipäivä

 1. Neuropsykiatristen häiriöiden kirjo ja häiriön merkitys käytännössä
 1. Oikeanlainen tukeminen vs. vääränlainen ongelmia ylläpitävä tukeminen
 1. Asiakaskeskeisyyden dilemma ja ratkaisut siihen: tilauksen kuulemisesta tarpeellisen ja vain tarpeellisen toimittamiseen, joka on useimmiten aivan muuta kuin kuultu asiakkaan tilaus. Tämä on edellytys, jotta voidaan toteuttaa 2. lähipäivän kohta 4.

2.     lähipäivä

 1. NEPSY-valmentamisesta NEPSY-ohjaukseen ja terapiaan
 1. Oman henkilökohtaisen ohjausidentiteetin elementit
 1. NEPSY-kuntoutus ja työn etiikka
 1. Kuntouttava työote osana kaikkea omaa työtä: tarpeellisesta ohjaajasta tarpeettomaksi
 1. Ohjaus, neuvonta ja tiedonjako vs. valmennus ja (psyko-)terapia: mitä teemme vs. mitä luulemme tekevämme.

3.     lähipäivä

 1. NEPSY-ohjauksen (eli valmentamisella päästään tiettyyn pisteeseen, mutta ohjauksella päästään vielä siitäkin eteenpäin) toimivia ja suositusten mukaisia käytänteitä
 1. Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelyyn
 1. Perheeseen ja systeemiin kohdistuvat NEPSY -interventiot