Koulutettu kokemusasiantuntija voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, kuten koulutuksissa, tapahtumissa, ryhmätoiminnoissa tai kehittämistyössä. Koulutuksia järjestetään, ja koulutetuille kokemusasiantuntijoille on tarvetta. Kansallisissa kokemusasiantuntijakoulutuksen suosituksissa suositellaan, että kokemusasiantuntija ja ammattilainen vastaavat työparina koulutuksen kaikista vaiheista.

Kokemusasiantuntijakouluttajakoulutuksella halutaan tukea niin koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kuin alalla toimivien ammattilaisten edellytyksiä, valmiuksia ja käytännön taitoja suunnitella, valmistella ja itsenäisesti toteuttaa työparina kokemusasiantuntijan 50-140 tunnin laajuisia peruskoulutuksia sekä muita kokemusasiantuntijuuteen liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia. 

Koulutuksessa perehdytään kokemusasiantuntijaidentiteetin kehittymisprosessiin ja henkilökohtaiseen kasvuun sekä siinä tukemisen eri mahdollisuuksiin niin yksilöllisin kuin ryhmäohjauksen keinoin.  Koulutuksella tuetaan kollaboratiivisen keskustelevan yhteisoppimisen periaatteita noudattaen osallistujien valmiuksia suunnitella ja toteuttaa erilaisia kokemusasiantuntijan koulutuskokonaisuuksia. Kouluttajakoulutuksen pedagogisen sisältötiedon substanssina käytetään kokemusasiantuntijakoulutuksen keskeisiä sisältöjä. Kouluttajakoulutuksessa perehdytään myös menetelmiin, joilla on mahdollista kehittää ja jalostaa omia ja muiden vuorovaikutus-, esiintymis-, ryhmä- sekä viestintätaitoja, menetelmiin edistää substanssiosaamisen jatkuvan oppimisen prosessia sekä työnohjauksellisiin menetelmiin, joilla tukea kokemusasiantuntijaa tehtävässään.