Koulutuksessa tutustutaan parisuhteen luomiseen ja siinä elämisen haasteisiin psykoanalyyttisen paripsykoterapian teorian valossa. Tunnekeskeisen pariterapian seminaarissa avataan kiintymyssuhdeteoriaan perustuvaa pariterapiamenetelmää. Paripsykoterapian integratiivinen tutkimusjakso antaa mallin kokonaisvaltaiseen tilanteen arviointiin ja työskentelyn aloittamiseen parin kanssa. Kouluttajina on lisäksi erityisasiantuntijoita parisuhteen seuraavista erityiskysymyksistä: Uusperhe ja parisuhde, parisuhdeväkivalta ja seksuaaliterapia. Kliinisessä seminaarissa paneudutaan opiskelijoiden tuomiin hoidollisiin kysymyksiin pariterapiaprosesseissa. Opiskelijat lukevat ja reflektoivat koulutuksen aikana aiheisiin liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita sekä kirjoittavat itse artikkelin jostakin parisuhteeseen ja paripsykoterapiaan liittyvästä kysymyksestä.

Koulutuspäivät, 16 kpl, 

8 LÄHIPÄIVÄÄ, 8 VERKKOPÄIVÄÄ, EI VIDEOVÄLITTEISTÄ:

23.2.23/ 6-7.3.23/ 5-6.6.23/ 28-29.8.23/ 4.12.23


Paripsykoterapian Täydennyskoulutus toteutetaan hybridimallina. Se sisältää lähiopetusta, pariterapeuttisen työskentelyn työnohjausta, oman parisuhdehistorian tutkimista, videovälitteisiä koulutuspäiviä sekä verkkoympäristössä tapahtuvaa opiskelua, alan kirjallisuuteen perehtymistä sekä pariterapia-aiheisen lopputyön.

 • Paripsykoterapiasuuntaukset
 • Paripsykoterapia muiden psykoterapioiden joukossa
 • Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä
 • Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa
 • Seksuaaliterapia
 • Terapiatyön vaikuttavuuden arviointi ja sen vaikutus työskentelyyn
 • EFT – Tunnekeskeinen pariterapia
 • Avioero ja pariterapia erotilanteessa
 • Ero ratkaisu vai pako
 • Pariterapiasta vanhemmuusterapiaa
 • Uusperhe ja parisuhde
 • Ylisukupolvisuuden ja yksilön kasvuhistorian merkitys parisuhteessa
 • Psykoseksuaalinen kehitys tytöstä naiseksi ja pojasta mieheksi
 • Samaa sukupuolta olevat parit, seksuaalisen identiteetin kirjo
 • Integratiivinen paripsykoterapian tutkimusjakso
 • Parisuhdeväkivalta
 • Uskottomuus parisuhteessa ja paripsykoterapiassa
 • Kliininen seminaari
 • Päätösseminaari
 • Artikkelien käsittely