Suomalainen lastensuojelu elää isoa murrosvaihetta, kun sisään ajetaan uusia malleja. Yhtäkkiä tiimin pitäisi osata perheterapiaa, olla dialoginen, tehdä hypoteeseja, hallita narratiivinen työote ja lähestyä asiakasta suhdekeskeisesti ja systeemisesti.

Miten tämä käytännössä tehdään, on eri asia?
Koulutus tarjoaa perheterapeuttisen työotteen teoriaa ja siirtämistä käytäntöön lastensuojelutyössä.


1 moduuli teoriatausta ja systeeminen työote
2 moduuli haastavat ilmiöt perheissä
3 moduuli menetelmiä käytännön työhön