Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kestoongelmista. Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. Suuri osa lapsen ja nuoren psykiatriselta vaikuttavista oireista on hoidettavissa ilman medikalisointia - sosiaalipedagogisin keinoin systeemisesti terapeuttisella työotteella. Suurella osalla lastensuojelun asiakkaiden vanhemmista on psyykkisiä ongelmia. Biologisten vanhempien mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vähentämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten ennusteeseen

  • Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op
  • Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op
  • Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op