Koulutus pitää sisällään teoriaopetusta, sekä perhetilanteiden case-purkua perheterapian työkaluilla ryhmässä sekä innostavia välitehtäviä.  Lähiopetuskertoja on 10.1 moduuli teoriatausta ja systeeminen työote

Kohti reflektiivistä tiimiä

Suhdekeskeinen työorientaatio

Perheterapian suuntaukset ja systeeminen työorientaatio

2 moduuli haastavat ilmiöt perheissä

Munchaussenin oireyhtymä ja vieraannuttaminen ilmiönä

Parisuhteen pulmat lapsen ja nuoren oireiden taustalla

Ero, uskottomuus, uusperhe ja salaisuudet

Perheen stressin ja uupumuksen salaisuus

3 moduuli menetelmiä käytännön työhön

Hoitoon ohjaaminen ja hoidon suunnittelu
Psykoterapeuttisia vuorovaikutusmentelmiä 

Kliininen seminaari