• Antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa
  • Antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa
  • Luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle

Edellisen lisäksi, koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus valita Suomen Psykologisen Instituutin koulutustarjonnasta muutamia valinnaisia koulutuspäiviä.Valinnasta sovitaan aina etukäteen pääkouluttajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on yleisesti tunnustettu työnohjaajan kelpoisuus ja hän voi halutessaan hakea Story:n jäsenyyttä.


1. Lähiopetuspäivät ( 20 kpl/ vuosi), kesto 2 vuotta
2. Seminaarityö
3. Työnohjaajana toimiminen
4. Kirjallisuus
5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

1. Lähiopetuspäivät ( 20 kpl/ vuosi), kesto 2 vuotta
2. Seminaarityö
3. Työnohjaajana toimiminen
4. Kirjallisuus
5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

1. Lähiopetuspäivät ( 20 kpl/ vuosi), kesto 2 vuotta
2. Seminaarityö
3. Työnohjaajana toimiminen
4. Kirjallisuus
5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

1. Lähiopetuspäivät ( 20 kpl/ vuosi), kesto 2 vuotta
2. Seminaarityö
3. Työnohjaajana toimiminen
4. Kirjallisuus
5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi


1. Lähiopetuspäivät ( 20 kpl/ vuosi)
2. Seminaarityö
3. Työnohjaajana toimiminen
4. Kirjallisuus
5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi

Kesto 2 vuotta. Alkaa syksyllä 2020. Päättyy keväällä 2022.

  • Lähiopetus: 10 kaksipäiväistä koulutusseminaaria/ vuosi
  • Lähiopetuksen rinnalla kulkeva kirjallisuuteen perehtyminen sekä oppimistehtävät
  • Työnohjausharjoittelu (60h) – itse järjestettävä
  • Henkilökohtainen työnohjaus, jonka opiskelija voi järjestää valitsemallaan tavalla (40h vähintään 20 yksilötapaamista työnohjaajan kanssa) Tähän usein soveltuu esimerkiksi omaan työhön sisältyvä työnohjaus. Mikäli tarvetta, kouluttaja voi avustaa tämän järjestämisessä.
  • Ryhmätyönohjaus pienryhmissä (15 x 90 min) kuuluu koulutukseen

1. Lähiopetuspäivät ( 20 kpl/ vuosi)
2. Seminaarityö
3. Työnohjaajana toimiminen
4. Kirjallisuus
5. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi